Restauratie en herbestemming Poortgebouw ENKA in Ede

Architect: Hurenkamp Architecten & Adviseurs. Opdrachtgever: BOEi. Aannemer: Bouwbedrijf Kreeft, Ede. Product: Leadax Roov.Restauratie ENKA Fabriek Ede met Leadax Roov

ENKA-erfgoed met circulaire Leadax Roov dakbedekking

De ENKA-fabriek is een historisch erfgoed in Ede en een schoolvoorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling. Er zijn circa 1.275 duurzame woningen gerealiseerd, waarvan er 32 in het statige Poortgebouw komen. Geheel volgens de duurzame projectvisie krijgt dit gebouw een circulaire platdakbedekking: Leadax Roov.

Aandacht voor kwaliteit en detail

Het enorme ENKA-terrein huisvestte sinds 1919 de voormalige kunstzijdefabriek en bijbehorende kantoren. De gebouwen maken nu deel uit van een bruisend gebied dat volop in beweging is. Het ligt in een unieke groene omgeving met een rijke historie. Naast de realisatie van verschillende nieuwbouwprojecten krijgen ook andere historische gebouwen een nieuwe bestemming. Wonen, werken en ontmoeten krijgt ‘Op ENKA’ een betekenis. Alles is gericht op goed wonen, duurzaamheid en gelukkig leven. Met aandacht voor kwaliteit en detail. Het duurzame en kwalitatief hoogwaardige karakter is terug te zien in de keuze voor de Leadax Roov platdakbedekking, die is toegepast op het Poortgebouw.

Duurzaam en toekomstbestendig

Onderdeel van de restauratie en herbestemming van het Poortgebouw tot een duurzaam wooncomplex met 32 huurappartementen, is het aanbrengen van ruim 750 vierkante meter dakbedekking op de platte daken. Hierbij is gekozen voor Leadax Roov. Het duurzame karakter en de toekomstbestendigheid van Leadax Roov sluiten naadloos bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het project. Dé nieuwe, meest circulaire platdakoplossing is geproduceerd met PVB-folie (de reststroom uit veiligheidsglas), heeft een levensduur van minimaal 30 jaar en is recyclebaar aan het einde van de looptijd. Bovendien heeft Leadax Roov een aanzienlijk lagere milieu-footprint dan vergelijkbare platdakbedekkingen. Daarbij wordt deze innovatieve dakbedekking voor platte daken in Nederland geproduceerd, waardoor de CO2-emissie aanzienlijk lager ligt. Vandaar dat Leadax Roov claimt: het nieuwe groen is wit!

Rijksmonumenten

Leadax Roov laat zich bij voorkeur verwerken door bedrijven die duurzaamheid omarmen. Zo’n bedrijf is bijvoorbeeld Bouwbedrijf Kreeft uit Ede. Kreeft is verantwoordelijk voor zowel de casco-restauratie als de herbestemming van het Poortgebouw. Samen met BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed) heeft Kreeft ook een ontwikkelende rol. Projectleider Richard Koevoet: “We hebben op het ENKA-terrein al diverse projecten uitgevoerd in opdracht van BOEi. Zo hebben we het voormalige kantinegebouw (Rijksmonument) herbestemd en de Rijksmonumentale bank en fontein gerestaureerd en een nieuwe plaats gegeven op het ENKA-terrein. Ook de cascorestauratie van het ENKA EHBO-gebouw (eveneens Rijksmonument) en de nieuwbouw gymzaal hebben wij gerealiseerd. Op dit moment zijn we volop met het Poortgebouw bezig.”

Geen open vuur of warmte

Voor Richard was de keuze voor Leadax Roov als dakbedekking voor het Poortgebouw heel logisch. Richard: “Omdat wij vanuit een toekomstbewuste visie onze verantwoordelijkheid willen nemen, proberen wij een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Dit geldt ook bij de restauratie en herbestemming van het Poortgebouw, waar vanuit duurzaamheid en circulariteit is gekozen voor Leadax Roov. Dat past zowel bij de waarden van ons bedrijf als bij de doelstelling van het project. Omdat Leadax Roov een nieuw product is, hebben we een training op locatie gekregen van Wienerberger.” Kreeft heeft bij het Poortgebouw samengewerkt met Mec Dakbedekking uit Aerdt. Manuel Hosmus van MEC: “Ik vind Leadax Roov een heel mooi product. Totaal anders dan wij gewend zijn, maar het is een goed product dat zich prettig laat verwerken. Het grootste voordeel vind ik dat er geen open vuur of warmte aan te pas komt.

Hergebruik van de dakbedekking

De cascorestauratie van het Poortgebouw startte in het voorjaar van 2022 en naar verwachting volgt eind september 2023 de oplevering. Richard: “Doelstelling binnen het project is om waar mogelijk te werken volgens de principes van de circulaire economie. Per bouwonderdeel wordt beoordeeld of het realistisch is om deels of volledig volgens deze principes te werken. Voor de dakbedekking is gekozen voor Leadax Roov. Dit is voortgekomen uit het feit dat de basisgrondstof gerecycled materiaal is en door de mogelijkheid tot hergebruik van de dakbedekking als grondstof. Omdat het een nieuw product is, moet Leadax Roov de beloftes op termijn nog waarmaken, maar ik heb er alle vertrouwen in!”

  • Architect: Hurenkamp Architecten & Adviseurs
  • Aannemer: Bouwbedrijf Kreeft, Ede
  • Opdrachtgever: BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed)
  • Daksysteem: Leadax Roov
Dakvlak met Wevolt X-Roof zonnepanelen

Aan de slag met Leadax Roov?

 Wij helpen je graag met je project!