Wienerberger Straatbakstenen, een duurzame keuze

Wienerberger biedt je graag zekerheid. Daarom zijn alle bestratingsproducten van Wienerberger door onafhankelijke instanties getoetst op duurzaamheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de afstand die grondstoffen afleggen, de transportwijze, de samenstelling, de productiewijze, het onderhoudsniveau en de levensduur van de straatbakstenen.

Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit

Wienerberger zet bewust in op circulaire producten en processen. Keramische producten hebben een bewezen lange levensduur, met blijvende technische en esthetische kwaliteiten. 

De tijd maakt keramiek alleen maar mooier. Keramische bestrating is daarmee de beste economische en ecologische investering in de toekomst.

Een toekomst waarin het draait om milieu, medewerkers en maatschappij. Een toekomst die ook wat óns betreft circulair is in 2050. Bouwt u met ons mee aan deze circulaire toekomst?

Duurzame grondstoffen

Nederlandse rivierklei als duurzame, hernieuwbare basis

Duurzaamheid begint bij de basis. Met klei als basis voor keramische materialen zet Wienerberger in op duurzame grondstofwinning. Nederlandse rivierklei is een hernieuwbare grondstof, oneindig en lokaal beschikbaar.

Het duurzaam winnen van klei uit de Nederlandse rivieren draagt bij aan nieuwe natuur en meer biodiversiteit, geeft meer ruimte aan onze rivieren en draagt zodoende bij aan het voorkomen van overstromingen.

Ontdek de duurzame voordelen van kleiwinning >

Duurzaam produceren

Duurzaam produceren door continu te ontwikkelen

Wienerberger produceert lokaal en zo duurzaam en energiebewust mogelijk. Met eigen energieteams werken we continu aan energiebesparing en energietransitie. Grondstoffen en energie besparen we ook door producten waar mogelijk minder hoog te maken.

Productieafval en -uitval hergebruiken we in onze productieprocessen en waterverspilling wordt voorkomen door gesloten productieprocessen. Ook is er alle aandacht voor medewerkers als het gaat om veilig en duurzaam werken.

Lees verder over duurzame ontwikkeling in productie >

Duurzaam & circulair productportfolio

Bouwen aan een duurzaam & circulair productportfolio

De ontwikkeling van een duurzaam en circulair productportfolio vraagt om continue investeringen in kennis en R&D. Door in te zetten op kwaliteit, verlengen we de levensduur van onze producten. Daarnaast investeren we voortdurend in het realiseren van milieuwinst.

Ons productportfolio kenmerkt zich dan ook steeds meer door circulaire bouwsystemen voor remontabel bouwen en hergebruik van producten en restmateriaal. We maken bewuste keuzes in het gebruik van verantwoorde, duurzame grondstoffen.

Maak kennis met onze duurzame & circulaire producten >

Duurzaam & circulair bouwen

Duurzaam en circulair bouwen betekent anders en verder kijken

Duurzaam, circulair ontwerpen en bouwen betekent vooraf goed nadenken over het (toekomstig) gebruik.

Gedurende de gebruiksfase moeten aanpassingen eenvoudig te realiseren zijn en gebruikte producten of materialen moeten na de exploitatiefase zo hoogwaardig mogelijk opnieuw inzetbaar zijn. Dit is steeds meer mogelijk door anders naar de gebouwde omgeving en de inrichting van de openbare ruimte te kijken.

Meer over anders denken en verder kijken >

Duurzame, waardevaste exploitatie

Keramiek voor een duurzame, waardevaste exploitatie

De toepassing van straatbakstenen is duurzaam en waardevast. Allereerst kenmerken keramische producten zich door een uiterst lange levensduur, die op kan lopen tot wel 135 jaar.

Ook zijn keramische producten kleurecht, blijvend mooi en nagenoeg onderhoudsvrij. Daarmee dragen ze bij aan een duurzame, waardevaste exploitatie. 

Ontdek het duurzame en waardevaste karakter van keramiek >

Hoogwaardig hergebruik

Hergebruik met maximaal behoud van waarde

Wienerberger zet bewust in op de ontwikkeling, productie en toepassing van duurzame en circulaire producten en processen.

Centraal hierbij staan remontabel bouwen en hergebruik van producten en materialen met behoud van hun waarde. Waar mogelijk worden producten hergebruikt. Daarnaast gebruiken we secundair materiaal voor de productie van nieuwe keramische straatstenen. 

Lees meer over de mogelijkheden van hergebruik >