Circulair met bouwkeramiek van Wienerberger

Circulair met bouwkeramiek van Wienerberger

Circulair bouwen en bestraten

Wienerberger maakt zich sterk voor circulair bouwen en bestraten. We erkennen het belang en we investeren in nieuwe ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken met circulair bouwen en bestraten? 

We verminderen de milieubelasting, we voorkomen uitputting van grondstoffen, we voorkomen zoveel mogelijk afval. 

Hoe doen we dat? 

1. We gebruiken duurzaam gewonnen, hernieuwbare of ruim beschikbare grondstoffen
2. We zorgen voor lange levensduren van gebouwen en producten
3. We maken een volgende gebruikscyclus mogelijk
4. We minimaliseren de milieu-impact van het bouwwerk over de gehele levensduur
5. We benutten, waar mogelijk, bestaande gebouwen, producten en materialen

Circulariteit in alle aspecten van en rondom een gebouw

 • Gemaakt van de hernieuwbare grondstof, rivierklei
 • Zeer lange levensduur (150+ jaar)
 • Herbruikbaar, want demontabel en lange levensduur
 • Lage milieu-impact (MKI) door hergebruik en lange levensduur
 • C2C gecertificeerd

Kijk hier voor meer informatie over ClickBrick.

 • Gemaakt van rivierklei, een hernieuwbare grondstof
 • Zeer lange levensduur (75+ jaar, geglazuurd 100+ jaar)
 • Herbruikbaar, want demontabel en lange levensduur, Wienerberger maakt uitsluitend gebruik van loodvrije glazuur
 • Lage milieu-impact (MKI)

Kijk hier voor meer informatie over onze dakpannen.

 • Gemaakt van rivierklei, een hernieuwbare grondstof
 • Zeer lange levensduur (125-250 jaar)
 • Goed herbruikbaar, want los gelegd en blijvend mooi
 • Lage milieu-impact (MKI) door veelvuldig hergebruik en lange levensduur

Kijk hier voor meer informatie over onze straatbakstenen.

 • Gemaakt van klei en restmaterialen
 • Zeer lange levensduur (150+ jaar)
 • Hoogwaardig recyclebaar bij dunne voegen en afwerking met leemstuc
 • Beperkte milieu-impact (MKI)

Kijk hier voor meer informatie over onze binnenmuurstenen.

 • Gemaakt van rivierklei, een hernieuwbare grondstof
 • Zeer lange levensduur (150+ jaar)
 • Herbruikbaar bij gebruik van kalkmortel, anders recyclebaar
 • Beperkte milieu-impact (MKI), lage impact bij gebruik kalkmortel

Kijk hier voor meer informatie over onze gevelbakstenen.

Circulair bouwkeramiek

Bouwkeramiek omvat alle bouwproducten gemaakt van gebakken klei, dakpannen, gevelbakstenen, straatbakstenen, maar ook binnenmuurstenen.

Wat is een hernieuwbare grondstof? 

Een grondstof die op menselijke tijdschaal (= 100 jaar) op natuurlijke wijze wordt aangevuld.

Wat is Cradle to Cradle (C2C)-certificering? 

De C2C certificering is gebaseerd op vijf basiscriteria: zuiverheid van grondstoffen, recycling, energie- en watergebruik en sociale omstandigheden.

Hoe wordt de milieuprestatie aangeduid? 

Met de Milieukostenindicator (MKI). De verschillende milieu-impacts uit een levenscyclusanalyse (LCA) worden tegen elkaar afgewogen en vertaald naar één cijfer. Goedgekeurde gegevens worden opgenomen in de Nationale milieudatabase (milieudatabase.nl).

Opwelling van verlaten kleiputten | Wienerberger Beerse

Duurzaamheid

Duurzaamheid is vooral gewoon dóen

Lees hier meer over onze initiatieven en plannen over duurzaamheid.