Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit

Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen én grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire toekomst. We investeren continu in nieuwe ontwikkelingen, in hergebruik van grondstoffen en producten en in een langere levensduur van gebouwen. 

Duurzaam ondernemen

Ook het reduceren van afval, het terugdringen van CO2-uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan nationaal en internationaal centraal bij Wienerberger.

We willen hiermee bijdragen aan een duurzame leefomgeving, zonder natuurlijke bronnen uit te putten en ecosystemen aan te tasten.

Dit doen we niet alleen, maar liefst in nauwe samenwerking met de markt en onze partners en relaties.  

Duurzame grondstoffen

Nederlandse rivierklei als duurzame, hernieuwbare basis

Duurzaamheid begint bij de basis. Met klei als basis voor keramische materialen zet Wienerberger in op duurzame grondstofwinning. Nederlandse rivierklei is een hernieuwbare grondstof, oneindig en lokaal beschikbaar.

Het duurzaam winnen van klei uit de Nederlandse rivieren draagt bij aan nieuwe natuur en meer biodiversiteit, geeft meer ruimte aan onze rivieren en draagt zodoende bij aan het voorkomen van overstromingen.

Ontdek meer over onze duurzame grondstoffen >

Duurzaam produceren

Duurzaam produceren door continu te ontwikkelen

Wienerberger produceert lokaal en zo duurzaam en energiebewust mogelijk. Met eigen energieteams werken we continu aan energiebesparing en energietransitie. Grondstoffen en energie besparen we ook door producten waar mogelijk smaller, slanker of met uitsparingen te maken.

Productieafval en -uitval hergebruiken we in onze productieprocessen en waterverspilling wordt voorkomen door gesloten productieprocessen. Ook is er alle aandacht voor medewerkers als het gaat om veilig en duurzaam werken.

Lees verder over duurzame ontwikkeling in productie >

Duurzaam & circulair productportfolio

Bouwen aan een duurzaam & circulair productportfolio

De ontwikkeling van een duurzaam en circulair productportfolio vraagt om continue investeringen in kennis en R&D. Door in te zetten op kwaliteit, verlengen we de levensduur van onze producten. Daarnaast investeren we voortdurend in het realiseren van milieuwinst.

Ons productportfolio kenmerkt zich dan ook steeds meer door circulaire bouwsystemen voor remontabel bouwen en hergebruik van producten en restmateriaal. We maken bewuste keuzes in het gebruik van verantwoorde, duurzame grondstoffen.

Maak kennis met onze duurzame & circulaire producten & systemen >

Duurzaam & circulair bouwen

Duurzaam en circulair bouwen betekent anders en verder kijken

Duurzaam, circulair ontwerpen en bouwen betekent vooraf goed nadenken over het (toekomstig) gebruik.

Gedurende de gebruiksfase moeten aanpassingen eenvoudig te realiseren zijn en gebruikte producten of materialen moeten na de exploitatiefase zo hoogwaardig mogelijk opnieuw inzetbaar zijn. Dit is steeds meer mogelijk door anders naar de gebouwde omgeving en de opbouw van een woning te kijken.

Meer over anders denken en verder kijken >

Duurzame, waardevaste exploitatie

Keramiek voor een duurzame, waardevaste exploitatie

De toepassing van bakstenen, keramische binnenmuurstenen en dakpannen is duurzaam en waardevast. Allereerst kenmerken keramische producten zich door een uiterst lange levensduur, die op kan lopen tot wel honderd jaar of meer.

Ook zijn keramische producten kleurecht, blijvend mooi en nagenoeg onderhoudsvrij. Daarmee dragen ze bij aan een duurzame, waardevaste exploitatie.

Ontdek het duurzame en waardevaste karakter van keramiek >

Hoogwaardig hergebruik

Hergebruik met maximaal behoud van waarde

Wienerberger zet bewust in op de ontwikkeling, productie en toepassing van duurzame en circulaire producten en processen.

Centraal hierbij staan remontabel bouwen en hergebruik van producten en materialen met behoud van hun waarde. Waar mogelijk worden producten hergebruikt. Daarnaast gebruiken we secundair materiaal voor de productie van nieuwe keramische producten. 

Lees meer over de mogelijkheden van hergebruik >