Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit

Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen én grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire toekomst. We investeren continu in nieuwe ontwikkelingen, in hergebruik van grondstoffen en producten en in een langere levensduur van gebouwen. 

Onze ambities

De Nederlandse overheid heeft het programma ‘Nederland circulair in 2050’ opgesteld. Dit Rijksbrede programma richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie in 2050. Als tussendoelstelling wil de overheid dat het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 met 50% is teruggebracht.

Wienerberger ondersteunt dit programma en draagt bij aan het realiseren ervan. Maar we kijken verder dan alleen Nederland. 

Lees meer over onze ambities

Duurzaam ondernemen

Ook het reduceren van afval, het terugdringen van CO2-uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan nationaal en internationaal centraal bij Wienerberger.

We willen hiermee bijdragen aan een duurzame leefomgeving, zonder natuurlijke bronnen uit te putten en ecosystemen aan te tasten.

Dit doen we niet alleen, maar liefst in nauwe samenwerking met de markt en onze partners en relaties.  

Wienerberger Duurzaamheid & circulariteit

Kies hier voor meer informatie over duurzaamheid & circulariteit in de gebouwde omgeving of openbare ruimte

Bouw

Duurzaamheid & circulariteit in de gebouwde omgeving

Openbare ruimte

Duurzaamheid & circulariteit in de openbare ruimte