Opwelling van verlaten kleiputten | Wienerberger Beerse

Duurzaamheid is vooral gewoon dóen

Voor Wienerberger is duurzaamheid vooral dóen. Bouwen aan mooie projecten met een langere levensduur. Slimmer bouwen voor meer comfort en een lager energieverbruik. We zijn samen verantwoordelijk.

We zijn trots op onze lange historie in duurzaam ondernemen. Het past bij onze natuurlijke producten. Wij werken met aandacht voor milieu, medewerkers en maatschappij. Van klei tot eindproduct, van bouwen tot wonen, van hergebruik tot recyclingOnze wereldwijde ambities zijn hoog. Zoals 20% minder energieverbruik en 20% lagere CO2-emissie (ten opzichte van 2010) in 2020. Halen we die doelen? Jazeker. Dankzij grote en kleine projecten, ook samen met andere partijen.

Klei als duurzame, hernieuwbare basis

Klei is een verweringsproduct van gesteenten. Ontstaan door inwerking van zon, vorst en wind. Sneeuw en regen voeren stukken steen vanuit de Alpen naar beken en rivieren, die het weer naar lager gelegen gebieden brengen. Stenen worden kiezels en kiezels worden korrels. De kleinste deeltjes vormen klei, dat uiteindelijk als slib beland in stilstaand water.

Hernieuwbare grondstof: eindeloos veel klei

Nederlandse uiterwaardenklei vernieuwt zichzelf steeds. De mens verbruikt bovendien minder klei dan er door de rivieren wordt afgezet. Zo blijft de klei oneindig beschikbaar.

Nieuwe natuur

Kleiwinning gaat hand in hand met het creëren van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Sinds 1992 is er al meer dan 5.000 hectare nieuwe natuur overgedragen aan terreinbeherende instanties. Van deze dynamische natuur genieten mensen iedere dag weer.

Bescherming tegen overstromingen

Nederlandse rivierkleiwinning beperkt de negatieve gevolgen van klimaatverandering en verdiept de uiterwaarden. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van een stijgend waterpeil.

Energie- en milieubewust produceren

Solarpark Azewijn
Solarpark Azewijn

Emissieloos bakken

Het bakken van stenen kost energie (lees: fossiele brandstoffen). Maar een goed brandstofalternatief is er nog niet. Daarom startte de keramische industrie een onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame alternatieven voor aardgas. Wienerberger participeert in dit onderzoek.

Warmte terugwinnen

De zoektocht naar emissieloos bakken betekent niet dat we niets doen om het huidige gebruik fors te verminderen. Concrete acties zorgen nu al voor enorme besparingen. Zo besparen we 80% op het gasverbruik van de drogerij dankzij warmtewisselaar. Door de warmte van het bakproces over te dragen op omgevingslucht, ontstaat warme lucht die nuttig wordt ingezet in de drogerij.

Produceren op zonnekracht

Ook de zon helpt ons in onze duurzaamheidsdaden. We maken al gebruik van groene stroom maar met de realisatie van een zonnestroomsysteem op de Wienerberger locatie in Tegelen en de samenwerking met Solarpark Azewijn Montferland zetten we een stap extra. Daarnaast vinden we het belangrijk om energie duurzaam en bij voorkeur lokaal op te wekken.

Het zonnedak in Tegelen en het Solarpark Azewijn Montferland leveren de opgewekte hernieuwbare elektriciteit direct aan het productieproces van Wienerberger waarmee in één klap een substantieel deel van de energievraag op de locatie duurzaam opgewekt wordt.

In Tegelen hebben wij samen met energiebedrijf Eneco in 2016 het grootste zonnedak van Limburg opgeleverd. Op het dak van onze Wienerberger vestiging in Tegelen zijn 4.550 zonnepanelen geplaatst. Gezamenlijk wekken de zonnepanelen per jaar zo’n 1,1 miljoen kilowattuur aan zonnestroom op. Dit is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 328 huishoudens.

Sinds september 2019 komt een groot deel van de energie voor de fabrieken in Azewijn van Solarpark Azewijn Montferland. Dit zonnepark, op een voormalige vuilstortplaats, telt 17.000 PV panelen. Goed voor jaarlijks 4.750.000 kWh groene stroom en een CO2-reductie van ruim 2 miljoen kg. Lees meer over het zonnepark in Azewijn.

Keramische producten voor een duurzaam leefklimaat

Een duurzame keuze

De producten van Wienerberger dragen bij aan extra wooncomfort en zijn een duurzame keuze. Vrijwel ons hele assortiment is dan ook gewaardeerd met een DUBO-keurmerk

Ook werken we aan duurzame oplossingen volgens de 'cradle-to-cradle'principes. Een deel van ons gevelsteenassortiment, en het assortiment ClickBrick en DuecoBrick is C2C (Brons en Zilver) gecertificeerd door EPEA als keurende instantie. De screening heeft ook geresulteerd in 'Material Health'- paspoorten, met Zilver voor een deel van het gevelstenenassortiment en DuecoBrick, en Goud voor het droogstapelsysteem ClickBrick. We zijn één van de founders van de C2C Bouwgroep die staat voor uitwisseling van kennis en informatie en de circulaire economie wil aanmoedigen. 

Bakstenen metselwerk als beste duurzame klasse

Duurzaam bouwen gaat niet alleen over lange levensduur en energiebesparing. Het creëren van bestendige gebouwen is minstens zo belangrijk. Keramische gevelbakstenen dragen bij aan tijdloze gebouwen met een blijvend mooie uitstraling en een eigen identiteit. 

Duurzame en blijvend mooie keramische dakpannen

Onze keramische dakpannen zijn duurzaam, blijvend mooi, onderhoudsvriendelijk, vormvast, brandveilig en vorstbestendig. Keramische dakpannen hebben een lange levensduur, soms tot wel honderd jaren. De technische en esthetische kwaliteiten blijven.

Comfort en energiebesparing met keramische blokken

De thermische warmteopslagcapaciteit van keramische binnenmuurstenen zorgt voor meer comfort in zomer en winter. De inzet van isolerende keramische binnenmuurstenen vermindert het energiegebruik. Daarnaast zorgen ze voor een gezond en ademend binnenklimaat.

Lagere cost of ownership met gebakken bestrating

Straatbakstenen van Wienerberger zijn een verantwoorde keuze. Niet alleen vanwege hun duurzame karakter. Maar ook omdat ze garant staan voor buitenruimtes die decennialang hun kwaliteit én uitstraling behouden. Daardoor is de total cost of ownership van gebakken bestrating lager dan die van alle andere bestratingsmaterialen. Een cadeautje voor toekomstige generaties dus!

Logo DUBOkeur
ClickBrick systeem Cradle to Cradle logo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

(c) Habitat for Humanity Romania
Habitat4Humanity

Wienerberger werkt samen en ondersteunt projecten en organisaties met maatschappelijke relevantie zoals het Wereld Natuur Fonds en Habitat for Humanity.

Met Habitat for Humanity bouwde de Wienerberger-groep in Roemenië en Bulgarije al 155 keramische huizen voor gezinnen in nood. Wienerberger zorgt voor financiële support, technische kennis en levert er de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen.  

Zo zie je: voor Wienerberger blijft duurzaamheid niet bij mooie woorden. We dóen!