Productinformatie

Certificaten Terca gevelbakstenen

Certificaten gevelbakstenen

Gevelbakstenen voldoen aan de eisen die de geharmoniseerde Europese productnorm NEN-EN 771-1 stelt. Aan de hand van een onderzoek van de gevelbakstenen wordt een prestatieverklaring opgesteld en een overeenkomstig CE label op de baksteenpakketten aangebracht. De gevelbakstenen uit onze fabrieken hebben een KOMO-productcertificaat en de gevelstenen uit een aantal fabrieken zijn tevens Cradle-to-cradle gecertificeerd.

KOMO-certificering

Logo KOMO, KOMO-certificering dakpannen. grafisch ontwerp, logo land specifiek, zwart-wit.
Logo KOMO

Voor gevelbakstenen zijn in de Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL 1007 ‘Metselbaksteen’ aanvullende eisen gekoppeld aan hun toepassing opgesteld. In het oog springend zijn hierbij de initiële wateropzuiging van gevelbaksteen, ingedeeld in de klassen IW 1, IW 2 , IW 3 en IW 4. Het handvat om de mortelsamenstelling te kunnen vaststellen. Maar ook een verzwaarde eis van vorstbestandheid voor de toepassing van gevelbakstenen in of nabij oppervlaktewater zoals bij een kademuur is een van de voorbeelden.

Een onafhankelijke certificatie instelling controleert of de gevelbakstenen voldoen aan de eisen uit de BRL 1007. Het KOMO –productcertificaat is hiervan het resultaat. Een garantie van de geleverde productkwaliteit. In het KOMO- productcertificaat zijn vanzelfsprekend per productielocatie de productsoorten en productgroepen aangegeven.

Cradle-to-cradle certificering

Cradle to Cradle logo
Cradle to Cradle logo

Cradle-to-cradle (C2C) is een internationaal keurmerk met vijf niveaus: basis, brons, zilver, goud en platina. Het is in Nederland onder andere te vinden op papier, zonnepanelen, kantoormeubilair en bouwmaterialen. De filosofie achter Cradle-to-cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product.

De producten uit de fabrieken De Volharding en De Nijverheid zijn allen C2C gecertificeerd met een zilveren certificaat en het gevelsysteem ClickBrick ook met een zilveren certificaat.