Techniek en verwerking

Poriso Deco Aandachtspunten

PorisoDeco aandachtspunten

PorisoDeco binnenmuurstenen zijn specifiek geschikt voor schoon/zichtwerk. Deze wanden worden in principe niet afgewerkt met een stuc-laag. De lint- en stootvoegen van een PorisoDeco wand worden gebruikelijk na-gevoegd.

Specifieke aandachtspunten bij toepassing PorisoDeco

PorisoDeco is 2-zijdig schoon te verwerken, echter één zijde zal altijd minder mooi zijn doordat de zijde welke aan “de draad” gezet wordt vlak is. Daardoor zijn mogelijke maatafwijkingen in de blokken aan de andere zijde van de wand zichtbaar.

Wacht zolang mogelijk met voegen zodat de metsel mortel voldoende kan uitharden. Verwijder eerst alle stof- en metselmortelresten en bevochtig het metselwerk voor het voegen. Bescherm het voegwerk tegen inwatering en uitdroging en voorkom het smetten met voegspecie. Gebruik bij eventuele verontreiniging een geschikt reinigingsmiddel, maar zeker geen (zout)zuur.

Bij toepassing van een PorisoDeco binnen spouwblad kan is het aan te bevelen om aan de spouwzijde de wand te vertinnen om zodoende een gegarandeerd luchtdichte wand te verkrijgen. Denk vooraf na hoe je electra-leidingen in de wanden op wil nemen.

Gerelateerde artikelen

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

PorisoDeco binnenmuurstenen zijn specifiek geschikt voor schoon/zichtwerk. Deze wanden worden in principe niet afgewerkt met een stuc-laag.

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.