Productinformatie

Lateien

Lateien

Muuropeningen worden overspannen met lateien, een belangrijk onderdeel in de wandconstructie. Afhankelijk van het advies van de constructeur wordt er gekozen voor een zelfdragende- of samenwerkende latei.

Voorgespannen samenwerkende lateien

Lateien met benefits
Lateien met benefits

Een zelfdragende latei is in staat zelfstandig belastingen te dragen. Een voorgespannen samenwerkende latei daarentegen maakt gebruik van de eigenschappen van het bovenliggende metselwerk. De latei zorgt in combinatie met het bovenliggende metselwerk dat belastingen opgenomen kunnen worden.  

Wienerberger levert voorgespannen samenwerkende keramische lateien in de muurdiktes 100, 120 en 140 mm.

Deze voorgespannen samenwerkende keramische lateien zijn (meestal) ongeschikt om vloerbelastingen te dragen. Ze zijn in die gevallen alleen toepasbaar door aanvullende constructieve voorzieningen in de vloer te treffen of door  de krachten met een stalen onderslag onder de (prefab) vloer in de naast de latei gelegen penanten in te leiden.

Keramische lateien

Lateien
Lateien

Pas in de keramische wand indien mogelijk bij voorkeur keramische lateien toe.

Beperk de doorbuiging van ondersteunende constructies zoals een latei bij voorkeur tot 1/1000 van de overspanningslengte.

Lateien van andere materialen dan Poriso of Porotherm keramische binnenmuurstenen hebben een ander uitzettings- of krimpgedrag. Door deze verschillen in bouwfysische eigenschappen is scheurvorming niet ondenkbaar.

Verwerk lateien en/of hoeklijnen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de desbetreffende leverancier. Dit maakt de kans op scheurvorming aanzienlijk kleiner.

Bij stuc afwerking dienen latei en wand altijd voorgestreken te worden om een gelijkmatige aanzuiging van de verschillende materialen en daarmee ondergrond te bewerkstelligen. Daarnaast is het aan te bevelen om op plaatsen waar spanningen verwacht worden stucwapening toe te passen. Dit voorkomt (zichtbare) scheurtjes.

Welke latei je ook toepast, overleg altijd met de constructeur.

Gerelateerde artikelen

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.